Over de stichting

1. De stichting draagt de naam:

Stichting Fret & Welzijn.

2. Zij heeft haar zetel te Rotterdam.

DOEL

De stichting heeft ten doel:

  • Het welzijn van fretten te bewaken, in stand te houden en te bevorderen.
  • Het opvangen, verzorgen en herplaatsen van fretten.
  • Alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Voorlichting en advies te geven over de fret in al zijn facetten.
  • Een samenwerking aan de gaan met andere relevante organisaties die zich inzetten voor dieren in het algemeen of de fret in het bijzonder.
  • Het (mede) organiseren van fret-gerelateerde evenementen en lezingen of anderzijds informatieve bijeenkomsten.